Kvalitetspolitik for Bønnerup strand skibs og Baadebyggeri

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre kvalitetsbetonede arbejde på alle virksomhedens forretningsområder og at kundeaftaler skal være klare entydige og overholdes.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre alle arbejder på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning og forskrifter.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at alle skal medvirke til at sikre kvaliteten af det udførte arbejde. Alle i virksomheden er derfor forpligtede til at påpege og indberette kvalitetsmæssige mangler.

Det er den enkeltes pligt at være fortrolig med og overholde bestemmelser og retningslinjer som virksomheden har fastsat i forhold til kvaliteten.

Ved opstilling af målbare kvalitetsmål vil virksomheden sikre en løbende forbedring af kvalitets ledelse systemets effektivitet.

Kvalitetspolitikken omfatter alle aktiviteter der har betydning for kvaliteten af det arbejde som virksomheden udfører.

Kvalitetspolitik for Bønnerup strand skibs og Baadebyggeri er udarbejdet og vedtaget den 4. december 2010.

Mikael Brøgger.
Direktør BSSB